لیریکس

وبلاگ ترجمه ی ترانه های برتر انگلیسی

لیریکس

وبلاگ ترجمه ی ترانه های برتر انگلیسی

لیریکس

در این وبلاگ ترجمه های خودم رو از قطعات زیبایی که شنیدم میذارم.
در صورت کپی، منبع رو ذکر کنید.

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

۱۴ مطلب با موضوع «Adele» ثبت شده است

Adele - Remedy

"Remedy"
درمان


I remember all of the things that I thought I wanted to be
به یاد دارم که زمانی آرزو داشتم چگونه آدمی باشم

So desperate to find a way out of my world and finally breath
عزمم را جزم کرده بودم تا از دنیای بسته ی خود خارج شوم و سرانجام نفسی تازه کنم

Right before my eyes I saw, my heart it came to life
درست مقابل چشمانم دیدم ، زندگانی ام دگرون شد

This ain't easy it's not meant to be
این آسان نبوده و قرار هم نیست که آسان باشد

Every story has it's scars
به هر حال هر داستانی زخمهای خودش را دارد

Adele - Million Years Ago

Million Years Ago
میلیونها سال پیشI only wanted to have fun
من فقط دنبال تفنن (تفریح) بودم

Learning to fly learning to run
دنبال تاختن و پرواز کردن

I let my heart decide the way
با قلبم تصمیم میگرفتم

When I was young
آن زمانی که جوان بودم

Adele - Hello

Hello
سلام

Hello, it's me
سلام، این منم

I was wondering if after all these years
در عجب بودم آیا بعد از اینهمه سال

You'd like to meet, to go over everything
میخوای باز هم مرا ملاقات کنی، و همه چیز را به یاد آوری

They say that time's supposed to heal ya
میگویند گذشت زمان باید تو را تسکین دهد

But I ain't done much healing
ولی من که چندان تسکین نیافته ام

Adele - Someone Like You

Someone Like You
یکی مثل تو


I heard that you're settled down
شنیده ام زندگی ای تشکیل داده ای

That you found a girl and you're married now
که دختری یافته و با او ازدواج کرده ای

I heard that your dreams came true
شنیده ام رویاهایت به واقعیت پیوسته اند

Adele - Lovesong

Lovesong
آهنگ عشق


Whenever I'm alone with you
هر زمان که با تو تنها هستم،

You make me feel like I am home again
تو باعث می شوی حس کنم دوباره در خانه هستم

Whenever I'm alone with you
هر زمان که با تو تنها هستم

Adele - One And Only

One And Only
یکی یک دانه!


You've been on my mind, I grow fonder every day
تو همیشه در افکارم بوده ای، من هر روز بیشتر شیفته ات می شده ام

Lose myself in time just thinking of your face
به محض فکر کردن به چهره ی تو خودم را گم می کنم

God only knows why it's taken me so long to let my doubts go
فقط خدا می داند چرا اینهمه مدت تردید داشتم

Adele - I'll be waiting

I'll be waiting
منتظر خواهم ماند


Hold me closer one more time
یک بار دیگر مرا به خود بفشار

Say that you love me in your last goodbye
در آخرین خداحافظی خود بگو که عاشق من هستی

Please forgive me for my sins
لطفا به خاطر گناهانم مرا ببخش