لیریکس

وبلاگ ترجمه ی ترانه های برتر انگلیسی

لیریکس

وبلاگ ترجمه ی ترانه های برتر انگلیسی

لیریکس

در این وبلاگ ترجمه های خودم رو از قطعات زیبایی که شنیدم میذارم.
در صورت کپی، منبع رو ذکر کنید.

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

۱۴ مطلب با موضوع «Adele» ثبت شده است

Adele - Take it all

Take it all
همه اش را بگیر!


Didn't I give it all
مگر من همه اش را ندادم؟

Tried my best
سعیم را کردم

Gave you everything I had
که هرچه دارم به تو بدهم

Everything and no less
همه چیزم را و بدون کم و کاست!

Adele - He Won't Go

He Won't Go
او نخواهد رفت


Some say I'll be better without you
بعضی می گویند بدون تو بودن برای من بهتر است

But they don't know you like I do
اما آنها به اندازه من تو را نمی شناسند

Or at least the sides I thought I knew
یا حداقل ابعادی از تو که فکر می کردم می شناسم


Adele - Set Fire to the Rain

Set Fire to the Rain
به باران آتش افروختم


I let it fall, my heart
اجازه دادم سقوط کند، قلبم را می گویم!

And as it fell, you rose to claim it
و با سقوطش تو آن را قاپیدی!

It was dark and I was over
همه چیز تیره بود و من ناامید بودم

Adele - Don’t you remember

Don’t you remember
یادت نیست؟


When will I see you again
کی دوباره تو را خواهم دید؟

You left with no goodbye, not a single word was said
تو رفتی... بدون خداحافظی، حتی یک کلمه هم حرفی زده نشد

No final k/i /s/ s to seal anything
بدون بو/ سه خداحافظی حتی شده برای محکم کاری

Adele - Turning tables

Turning tables
تغییر موقعیتها


Close enough to start a war
چیزی نمانده یک جنگ را شروع کنم!

All that I have is on the floor
هرچه دارم روی زمین است

God only knows what we're fighting for
فقط خدا می داند برای چه چیزی می جنگیم.


Adele - Rumour has it

Rumour has it
شایعه شده ست


She, she ain't real
او واقعی نیست!

She ain't gon' be able to love you like I will
او نخواهد توانست تو را دوست بدارد آنگونه که من خواهم داشت

She is a stranger
او یک غریبه ست


Adele - Rolling in the Deep

Rolling in the deep
غوطه ور در ژرفا


There's a fire starting in my heart
آتشی در قلبم شعله ور می شود!

Reaching a fever pitch and it's bring me out the dark
مرا به درجه ای از تب میرساند و از تاریکی (گمراهی) خارج می کند.

Finally I can see you crystal clear
سرانجام می توانم تو را واضح ببینم.