لیریکس

وبلاگ ترجمه ی ترانه های برتر انگلیسی

لیریکس

وبلاگ ترجمه ی ترانه های برتر انگلیسی

لیریکس

در این وبلاگ ترجمه های خودم رو از قطعات زیبایی که شنیدم میذارم.
در صورت کپی، منبع رو ذکر کنید.

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «epica» ثبت شده است

Epica - Safeguard To Paradise

safeguard to heaven

چون نیست حقیقت و یقین اندر دست / نتوان به امید شک همه عمر نشست
هان تا ننهیم جام می از کف دست / در بی خبری مرد چه هشیار و چه مست ~ خیام

Epica - Higher High

در بیابانی که ما راه طلب گم کرده ایم     کرم شبتابی اگر در جلوه آید کوکب است

~ بیدل دهلوی

Epica - Veniality

Veniality Cover Art

دیگران را ببخش. نه به خاطر اینکه آنها سزاوار بخشش هستند، به این دلیل که تو سزاوار آرامشی... ~ زرتشت

Epica - Run For Fall

Run for a fall

تو متوجه شن های رونده ای نبودی که تو را به فریبی جاودانه میکشانند...

Epica - Memory

Memory Cover Art

اندکی صبر سحر نزدیک است...

Epica - Feint

Feint
فریب


The very brightest candle of all has been extinguished
روشن ترین شمع در میان شمعها خاموش شده است
Smothered by those who could not bear to face reality
خاموش شده است توسط آن کسانی که طاقت مواجه شدن با حقیقت را ندارند