لیریکس

وبلاگ ترجمه ی ترانه های برتر انگلیسی

لیریکس

وبلاگ ترجمه ی ترانه های برتر انگلیسی

لیریکس

در این وبلاگ ترجمه های خودم رو از قطعات زیبایی که شنیدم میذارم.
در صورت کپی، منبع رو ذکر کنید.

طبقه بندی موضوعی

Adele - Hello

Hello
سلام

Hello, it's me
سلام، این منم

I was wondering if after all these years
در عجب بودم آیا بعد از اینهمه سال

You'd like to meet, to go over everything
میخوای باز هم مرا ملاقات کنی، و همه چیز را به یاد آوری

They say that time's supposed to heal ya
میگویند گذشت زمان باید تو را تسکین دهد

But I ain't done much healing
ولی من که چندان تسکین نیافته ام

Therion - Clavicula Nox

Clavicula Nox
کلید شب

Dark horizons come close to me
افکار تیره بر من چیره میشوند

And magic will be my key
و کلید رهایی من جز معجزه خواهد بود

I will travel through the gate
من از این دروازه گذر خواهم کرد

To be the finder of my fate
تا یابنده ی سرنوشت خود باشم

Vincenzo Bellini - Casta Diva

Bob Dylan - Knockin' On Heaven's Door

Tim McGraw - Live Like You Were Dying

تاریخچه، ترجمه و دانلود سرود زیبای جام قهرمانان اروپا

Take That - When We Were Young

deadflower

افسوس که نامه ی جوانی طی شد / وان تازه بهار زندگانی طی شد
آن مرغ طرب که نام او بود شباب / افسوس ندانم که کی آمد کی شد ~ خیام