لیریکس

وبلاگ ترجمه ی ترانه های برتر انگلیسی

لیریکس

وبلاگ ترجمه ی ترانه های برتر انگلیسی

لیریکس

در این وبلاگ ترجمه های خودم رو از قطعات زیبایی که شنیدم میذارم.
در صورت کپی، منبع رو ذکر کنید.

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

O holy night

chrismas tree1

ولادت حضرت مسیح (ع) به مسیحی های کشور تبریک عرض میشود.

Michael Bolton - How am I suppose to live

Michael Bolton - How am I suppose to live

برنده ی گرمی بهترین وکال پاپ سال 1989

Bob Dylan - Like A Rolling Stone

Like A Rolling StoneBobDylan

به بهانه ی دریافت جایزه ی نوبل ادبیات توسط باب دیلن

رتبه اول بهترین آهنگهای تاریخ به انتخاب نشریه رولینگ استون

The Beatles - Yesterday

Yesterday
دیروز


Yesterday all my troubles seemed so far away
دیروز همه مشکلات خیلی بعید به نظر میرسیدند

Now it looks as though they're here to stay
اما الان به نظر میرسد برای همیشه سر راهمان باقی خواهند ماند

Oh, I believe in yesterday
اوه من به دیروز باور دارم

Suddenly I'm not half the man I used to be
ناگهان به نظر میرسد من حتی نیمی از آن مردی که قبلا بوده ام نیستم

Carl Orff - O Fortuna

Coldplay - Viva la Vida

Bob Seger - Old Time Rock and Roll

Old Time Rock and Roll
راک اند رول قدیمی


Just take those old records off the shelf
آن نوار های قدیمی را از روی تاقجه بردار و بیاور

I sit and listen to them by myself
من خودم تنهایی اینجا مینشینم و به آنها گوش میکنم

Today's music ain't got the same soul
موسیقی امروز آن روح قبل را ندارد

I like that old time a-rock n' roll
من راک اند رول قدیمی را بیشتر میپسندم