لیریکس

وبلاگ ترجمه ی ترانه های برتر انگلیسی

لیریکس

وبلاگ ترجمه ی ترانه های برتر انگلیسی

Muse - Sing For Absolution

Sing For Absolution
آواز رستگاری


lips are turning blue
لبها به کبودی می گرایند
a kiss that can't renew
[پس از] بوسه ای که تکرار نمی شود
I only dream of you
من فقط رویای تو را در سر دارم
my beautiful
زیبای من