لیریکس

وبلاگ ترجمه ی ترانه های برتر انگلیسی

لیریکس

وبلاگ ترجمه ی ترانه های برتر انگلیسی

لیریکس

در این وبلاگ ترجمه های خودم رو از قطعات زیبایی که شنیدم میذارم.
در صورت کپی، منبع رو ذکر کنید.

آخرین مطالب

Katie Thompson - I'm so Blue

Fallout New Vagas

این آهنگ در ساندترک بازی Fallout:New Vegas استفاده شده بود.

 

Muse - Exo-Politics

Exo-Politics
سـیاسـت های بی مصرف


Open the skies over me
دروازه های آسمان را برای من بگشا

I am waiting patiently
من صبورانه منتظر هستم

I'll wait for a sign
من برای یک نشانه منتظر خواهم ماند

Muse - Starlight

Starlight
نور ستاره


Far away
دوردستها...

This ship is taking me far away
این کشتی مرا به دور دستها می برد

Far away from my memories
Of the people who care if I live or die
دور از خاطرات کسانی که به زنده یا مرده بودن من اهمیت می دهند

Taylor Swift - The Best Day

The Best Day
بهترین روز


I'm five years old
پنج سالم است
It's getting cold
هوا دارد سرد میشود
I've got my big coat on
یک کت بزرگ تر از خودم به تن دارم

Fleetwood Mac - Oh Daddy

Oh Daddy
اوه پدر


Oh Daddy
اوه پدر
You know you make me cry
میدانی ، تو مرا به گریه می اندازی
How can you love me
چگونه میتوانی مرا دوست داشته باشی
I don't understand why
من نمیتوانم بفهمم