لیریکس

وبلاگ ترجمه ی ترانه های برتر انگلیسی

لیریکس

وبلاگ ترجمه ی ترانه های برتر انگلیسی

لیریکس

در این وبلاگ ترجمه های خودم رو از قطعات زیبایی که شنیدم میذارم.
در صورت کپی، منبع رو ذکر کنید.

طبقه بندی موضوعی

Bob Dylan - Knockin' On Heaven's Door

Tim McGraw - Live Like You Were Dying

تاریخچه، ترجمه و دانلود سرود زیبای جام قهرمانان اروپا

Take That - When We Were Young

deadflower

افسوس که نامه ی جوانی طی شد / وان تازه بهار زندگانی طی شد
آن مرغ طرب که نام او بود شباب / افسوس ندانم که کی آمد کی شد ~ خیام

(Muse - Neutron Star Collision (Love Is Forever

Miranda Lambert - The House That Built Me

The House That Built Me
خانه ای که مرا پرورد


I know they say you cant go home again
میدانم آنها میگویند که دیگر نمیتوانم به این خانه بازگردم

I just had to come back one last time
ولی فقط باید برای یک بار آخر هم که شده می آمدم

Epica - Safeguard To Paradise

safeguard to heaven

چون نیست حقیقت و یقین اندر دست / نتوان به امید شک همه عمر نشست
هان تا ننهیم جام می از کف دست / در بی خبری مرد چه هشیار و چه مست ~ خیام