لیریکس

وبلاگ ترجمه ی ترانه های برتر انگلیسی

لیریکس

وبلاگ ترجمه ی ترانه های برتر انگلیسی

لیریکس

در این وبلاگ ترجمه های خودم رو از قطعات زیبایی که شنیدم میذارم.
در صورت کپی، منبع رو ذکر کنید.

آخرین مطالب

سال 1394

Happy Noruz3

Metallica - No Leaf Clover

NightTrain

و ناگاه می فهمی آن نور امیدی که از آن سوی تونل نا امیدی ات میتابد،

تنها یک قطار تند رو است که به سمتت می آید...

Epica - Veniality

Veniality Cover Art

دیگران را ببخش. نه به خاطر اینکه آنها سزاوار بخشش هستند، به این دلیل که تو سزاوار آرامشی... ~ زرتشت

Tim MacGraw - Friend Of A Friend

Friend Of A Friend
دوست یکی از دوستان


I heard it from a friend of a friend
از دوست یکی از دوستان شنیده ام
You're livin' out in LA now
که اکنون در لس آنجلس زندگی میکنی
Got a studio apartment, couple blocks off the beach
نزدیک ساحل یک سوئیت‬‎ خریده ای
Doing yoga in the evenings, you love the kids you teach
عصرها به یوگا میپردازی و شاگردانت را نیز دوست میداری

Muse - Explorers

Explorers
جستجوگران


Once I hoped
روزی امیدوار بودم

To seek the new and unknown
که به چیزهای جدید و ناشناخته دست یابم

This planet's overrun
این سیاره به تاراج رفته است

There's nothing left for you or for me
[و] چیزی برای تو یا من باقی نمانده است

Epica - Run For Fall

Run for a fall

تو متوجه شن های رونده ای نبودی که تو را به فریبی جاودانه میکشانند...