لیریکس

وبلاگ ترجمه ی ترانه های برتر انگلیسی

لیریکس

وبلاگ ترجمه ی ترانه های برتر انگلیسی

لیریکس

در این وبلاگ ترجمه های خودم رو از قطعات زیبایی که شنیدم میذارم.
در صورت کپی، منبع رو ذکر کنید.

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

۱ مطلب در مرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است

The Beatles - Yesterday

Yesterday
دیروز


Yesterday all my troubles seemed so far away
دیروز همه مشکلات خیلی بعید به نظر میرسیدند

Now it looks as though they're here to stay
اما الان به نظر میرسد برای همیشه سر راهمان باقی خواهند ماند

Oh, I believe in yesterday
اوه من به دیروز باور دارم

Suddenly I'm not half the man I used to be
ناگهان به نظر میرسد من حتی نیمی از آن مردی که قبلا بوده ام نیستم