لیریکس

وبلاگ ترجمه ی ترانه های برتر انگلیسی

لیریکس

وبلاگ ترجمه ی ترانه های برتر انگلیسی

لیریکس

در این وبلاگ ترجمه های خودم رو از قطعات زیبایی که شنیدم میذارم.
در صورت کپی، منبع رو ذکر کنید.

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

۶ مطلب در مهر ۱۳۹۲ ثبت شده است

Adele - He Won't Go

He Won't Go
او نخواهد رفت


Some say I'll be better without you
بعضی می گویند بدون تو بودن برای من بهتر است

But they don't know you like I do
اما آنها به اندازه من تو را نمی شناسند

Or at least the sides I thought I knew
یا حداقل ابعادی از تو که فکر می کردم می شناسم


Adele - Set Fire to the Rain

Set Fire to the Rain
به باران آتش افروختم


I let it fall, my heart
اجازه دادم سقوط کند، قلبم را می گویم!

And as it fell, you rose to claim it
و با سقوطش تو آن را قاپیدی!

It was dark and I was over
همه چیز تیره بود و من ناامید بودم

Adele - Don’t you remember

Don’t you remember
یادت نیست؟


When will I see you again
کی دوباره تو را خواهم دید؟

You left with no goodbye, not a single word was said
تو رفتی... بدون خداحافظی، حتی یک کلمه هم حرفی زده نشد

No final k/i /s/ s to seal anything
بدون بو/ سه خداحافظی حتی شده برای محکم کاری

Adele - Turning tables

Turning tables
تغییر موقعیتها


Close enough to start a war
چیزی نمانده یک جنگ را شروع کنم!

All that I have is on the floor
هرچه دارم روی زمین است

God only knows what we're fighting for
فقط خدا می داند برای چه چیزی می جنگیم.


Adele - Rumour has it

Rumour has it
شایعه شده ست


She, she ain't real
او واقعی نیست!

She ain't gon' be able to love you like I will
او نخواهد توانست تو را دوست بدارد آنگونه که من خواهم داشت

She is a stranger
او یک غریبه ست


Adele - Rolling in the Deep

Rolling in the deep
غوطه ور در ژرفا


There's a fire starting in my heart
آتشی در قلبم شعله ور می شود!

Reaching a fever pitch and it's bring me out the dark
مرا به درجه ای از تب میرساند و از تاریکی (گمراهی) خارج می کند.

Finally I can see you crystal clear
سرانجام می توانم تو را واضح ببینم.