لیریکس

وبلاگ ترجمه ی ترانه های برتر انگلیسی

لیریکس

وبلاگ ترجمه ی ترانه های برتر انگلیسی

لیریکس

در این وبلاگ ترجمه های خودم رو از قطعات زیبایی که شنیدم میذارم.
در صورت کپی، منبع رو ذکر کنید.

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

۵ مطلب در آبان ۱۳۹۲ ثبت شده است

Adele - Someone Like You

Someone Like You
یکی مثل تو


I heard that you're settled down
شنیده ام زندگی ای تشکیل داده ای

That you found a girl and you're married now
که دختری یافته و با او ازدواج کرده ای

I heard that your dreams came true
شنیده ام رویاهایت به واقعیت پیوسته اند

Adele - Lovesong

Lovesong
آهنگ عشق


Whenever I'm alone with you
هر زمان که با تو تنها هستم،

You make me feel like I am home again
تو باعث می شوی حس کنم دوباره در خانه هستم

Whenever I'm alone with you
هر زمان که با تو تنها هستم

Adele - One And Only

One And Only
یکی یک دانه!


You've been on my mind, I grow fonder every day
تو همیشه در افکارم بوده ای، من هر روز بیشتر شیفته ات می شده ام

Lose myself in time just thinking of your face
به محض فکر کردن به چهره ی تو خودم را گم می کنم

God only knows why it's taken me so long to let my doubts go
فقط خدا می داند چرا اینهمه مدت تردید داشتم

Adele - I'll be waiting

I'll be waiting
منتظر خواهم ماند


Hold me closer one more time
یک بار دیگر مرا به خود بفشار

Say that you love me in your last goodbye
در آخرین خداحافظی خود بگو که عاشق من هستی

Please forgive me for my sins
لطفا به خاطر گناهانم مرا ببخش

Adele - Take it all

Take it all
همه اش را بگیر!


Didn't I give it all
مگر من همه اش را ندادم؟

Tried my best
سعیم را کردم

Gave you everything I had
که هرچه دارم به تو بدهم

Everything and no less
همه چیزم را و بدون کم و کاست!