لیریکس

وبلاگ ترجمه ی ترانه های برتر انگلیسی

لیریکس

وبلاگ ترجمه ی ترانه های برتر انگلیسی

لیریکس

در این وبلاگ ترجمه های خودم رو از قطعات زیبایی که شنیدم میذارم.
در صورت کپی، منبع رو ذکر کنید.

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

۸ مطلب در اسفند ۱۳۹۲ ثبت شده است

Tim MacGraw - It's Your World

It's Your World
این دنیای توست!


Hey hey hey, hey hey hey

It's your bed that we sleep in
این تخت توست که ما در آن می خوابیم!!

It's your smile up on the wall
لبخند توست که بر دیوار قاب کرده ایم

It's your night, it's your weekend
شب متعلق به توست، اخر هفته مال توست

Tim MacGraw - The Highway don't Care

The highway don't care
جاده اهمیتی نمی دهد


Bet your windows rolled down and your hair's pulled back
شرط می بندم شیشه های اتومبیل را پایین کیشده و باد موهایت را در هم ریخته است

and I betcha' got no idea you're going way too fast
و شرط می بندم اصلا حواست نیست که زیادی سریع رانندگی می کنی

You're tryin' not to think about what went wrong
تلاش می کنی راجع به اینکه چه اشتباهی پیش آمد فکر نکنی

سال 1393

Happy Noruz3

Tim MacGraw - Annie I Owe You A Dance

Annie I Owe You A Dance
آنی من یک رقص به تو بدهکارم


I was running late again
دوباره داشت دیرم می شد

Picking up a few things
تعدادی کالا از قفسه ها برداشتم

And there you were on aisle 13
و تو را آنجا دیدم در ردیف سیزده فروشگاه

Tim MacGraw - Mexicoma

Mexicoma
ماکزیکوماI'm sittin' here stoned, at tortilla Joes
من اینجا با حالت مستی نشسته ام، در کافه ی تورتیلا جونز

And Nobody knows my name
و کسی نام مرا نمی داند

And thats alright with me
و البته مهم هم نیست

(Muse - Exogenesis: Symphony Part 3 (Redemption

(Exogenesis: Symphony Part 3 (Redemption
سمفونی شماره ی سه (رستگاری)


Let's start over again
بیا دوباره از اول شروع کنیم

Why can't we start it over again
چرا نمی توانیم دوباره از ابتدا آغاز کنیم؟

Just let us start it over again
فقط بیا دوباره شروع کنیم

(Muse - Exogenesis: Symphony Part 2 (Cross-Pollination

(Exogenesis: Symphony Part 2 (Cross-Pollination
سمفونی شماره ی دو (دگرگشنی)


Rise above the crowds
بر انبوه جمعیت غلبه کن

And wade through toxic clouds
و از میان ابرهای سمی راهت را باز کن

Breach the outer sphere
به خارج از این حباب نفوذ کن

The edge of all our fears
همانجایی که مرز همه ی ترسهایمان است