لیریکس

وبلاگ ترجمه ی ترانه های برتر انگلیسی

لیریکس

وبلاگ ترجمه ی ترانه های برتر انگلیسی

لیریکس

در این وبلاگ ترجمه های خودم رو از قطعات زیبایی که شنیدم میذارم.
در صورت کپی، منبع رو ذکر کنید.

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

۵ مطلب در آذر ۱۳۹۲ ثبت شده است

Bruno Mars - Moonshine

Moonshine
مهتاب


Hello
سلام

You know you look even better than the way you did now before
می دانی؟ اکنون حتی از قبل هم زیباتر شده ای!

And the moment that you kissed my lips you know I started to feel wonderful
و لحظه ای که بر لبانم ب/و/سه زدی، احساس فوق العاده خوبی در من آغاز شد

Bruno Mars - Treasure

Treasure
جواهر


Give me all, give me all, give me all your attention baby
همه ی همه ی همه ی حواست به من باشد عزیزم!

I got to tell you a little something about yourself
می خواهم چیزی راجع به خودت به تو بگویم

You're wonderful, flawless, ooh you're a s*e/x/ y lady
تو شگفت انگیز و بی نقصی و یک بانوی جذاب هستی

Bruno Mars - Gorilla

Gorilla
گوریل


Ooh I got a body full of liquor
اوه، بدنی سرشار از مشروب دارم

With a cocaine kicker
با یک کوکائین کیکر (وسیله ای برای مصرف کک)

And I'm feeling like I'm thirty feet tall
و حس می کنم هشت متر قد دارم

So lay it down, lay it down
پس دراز می کشم، دراز می کشم

Bruno Mars - Locked Out Of Heaven

Locked Out Of Heaven
طرد شده از بهشت


Oh yeah yeah
اوه بله بله

Never had much faith in love or miracles
هیچ وقت به ایمان به عشق و معجزات اعتقادی نداشتم

Never wanna put my heart on deny
به هیچ وجه نمی خواهم قلبم را انکار کنم

But swimming in your world is something spiritual
ولی شنا کردن در دنیای تو روح بخش ست

Bruno Mars - Young Girls

Young Girls
دختران جوان


I spent all my money on a big old fancy car
من همه پولم را صرف یک اتومبیل بزرگ پر زرق و برق کردم

For these bright-eyed honies
برای این چشم روشنان عزیز!

Oh, yeah, you know who you are
اوه بله، تو می دانی چه کسی هستی

Keep me up 'til the sun is high
من را تا طلوع خورشید بیدار نگه می داری