لیریکس

وبلاگ ترجمه ی ترانه های برتر انگلیسی

لیریکس

وبلاگ ترجمه ی ترانه های برتر انگلیسی

لیریکس

در این وبلاگ ترجمه های خودم رو از قطعات زیبایی که شنیدم میذارم.
در صورت کپی، منبع رو ذکر کنید.

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

۴ مطلب در بهمن ۱۳۹۴ ثبت شده است

Metallica - Harvester Of Sorrow

Harvester Of Sorrow1
برچیننده ی غم


My life suffocates
زندگی ام در حال نابودی ست

Planting seeds of hate
در وجودم دانه های نفرت می پروراند

I’ve loved, turned to hate
هر عشقی که میورزیدم به نفرت تبدیل شده ست

Trapped far beyond my fate
آب از سرم گذشته است

The Beatles - Hey Jude

Hey Jude

Hey Jude, don't make it bad
هی جود ! خرابش نکن

Take a sad song and make it better
یک آهنگ غمگین انتخاب کن و سعی کن بهترش کنی

Remember to let her into your heart
یادت باشد اول او را به قلبت راه بده

Then you can start to make it better
بعد میتوانی بهترش کنی

Metallica - Blackened

mushroom-cloud

The world will not be destroyed by those who do evil, but by those who watch them without doing anything” ~ Albert Einstein1

 

Adele - Remedy

"Remedy"
درمان


I remember all of the things that I thought I wanted to be
به یاد دارم که زمانی آرزو داشتم چگونه آدمی باشم

So desperate to find a way out of my world and finally breath
عزمم را جزم کرده بودم تا از دنیای بسته ی خود خارج شوم و سرانجام نفسی تازه کنم

Right before my eyes I saw, my heart it came to life
درست مقابل چشمانم دیدم ، زندگانی ام دگرون شد

This ain't easy it's not meant to be
این آسان نبوده و قرار هم نیست که آسان باشد

Every story has it's scars
به هر حال هر داستانی زخمهای خودش را دارد