لیریکس

وبلاگ ترجمه ی ترانه های برتر انگلیسی

لیریکس

وبلاگ ترجمه ی ترانه های برتر انگلیسی

لیریکس

در این وبلاگ ترجمه های خودم رو از قطعات زیبایی که شنیدم میذارم.
در صورت کپی، منبع رو ذکر کنید.

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

۲ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۳ ثبت شده است

Tim MacGraw - Book of John

Book of John
آلبوم عکس جان


We were sittin' round the supper table
ما دور میز شام جمع بودیم

And the buzz of the frigid air
و صدای به هم خوردن دندانهایمان از سرما

Was the only sound til Mama laid down
تنها صدایی بود که به گوش میرسید تا اینکه مادر آمد

Tim MacGraw - Let Me Love It Out Of You

Let Me Love It Out Of You
بگذار به تو عشق بورزم


I know you're mad
می دانم عصبانی هستی

and I'm to blame for that
و من مقصرم

Yes I'm sorry again
بله، طبق معمول معذرت می خواهم

for the things I did
برای کارهایی که کردم