لیریکس

وبلاگ ترجمه ی ترانه های برتر انگلیسی

لیریکس

وبلاگ ترجمه ی ترانه های برتر انگلیسی

لیریکس

در این وبلاگ ترجمه های خودم رو از قطعات زیبایی که شنیدم میذارم.
در صورت کپی، منبع رو ذکر کنید.

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

۱۳ مطلب در بهمن ۱۳۹۲ ثبت شده است

Muse - I belong to you

I belong to you
من متعلق به تو هستم


When these pillars get pulled down
وقتی این ستون ها فرو بریزند

It will be you who wears the crown
تو کسی هستی که تاج گذاری می کند

And I'll owe everything to you
و من همه چیز را مدیون تو خواهم بود

How much pain has cracked your soul
تا چه اندازه درد روحت را خراشیده ست؟

Muse - Mk Ultra

Mk Ultra
فراتر از اعضای کنست


The wavelength gently grows
امواج رادیویی (اخبار و صحبتها) کم کم به گوش همه می رسند

Coercive notions re-evolve
این اندیشه ها تفکرات مردم را به اجبار تغییر می دهند

A universe is trapped inside a tear
دنیا در قطره اشکی مبحوس می شود

Muse - Unnatural Selection

Unnatural Selection
انتخاب غیر طبیعی


They'll laugh as they watch us fall
وقتی زمین می خوریم، به ما می خندند

The lucky don't care at all
خوش شانس، اصلا اهمیتی نمی دهد

No chance for fate
شانسی برای سرنوشت نیست

It's unnatural selection
یک انتخاب غیر طبیعی ست

Muse - Guiding light

Guiding light
نور هدایت
 

Pure Hearts stumble
قلبهای پاک به لرزه در می آیند

In my hands they crumble
به وسیله ی من نابود می شوند

And fragile and stripped to the core
و ترک می خوند و تا عمق شکافته می شوند

Muse - United States Of Eurasia

United States Of Eurasia
ایالات متحده ی اروپا و آسیا


You and me are the same
من و تو مثل هم هستیم

We don't know or care who's to blame
ما نه می دانیم و نه برایمان مهم است که مقصر کیست.

But we know that whoever holds the reigns
ولی این را می دانیم که هرکسی حکومت را در دست بگیرد

Muse - Undisclosed Desires

Undisclosed Desires
خواسته های ناگفته


I know you've suffered
می دانم رنجهای زیادی را متحمل شده ای

But I don't want you to hide
اما از تو انتظار ندارم پنهان شوی

It's cold and loveless
این نوع زندگی سرد و بی ارزش است

Muse - Resistance

Resistance
مقاومت


Is our secret safe tonight and are we out of sight
آیا رازمان امشب پنهان خواهد ماند و ما از چشمان غیر، پنهان هستیم؟

Or will our world come tumbling down
یا دنیایمان خراب خواهد شد؟

Will they find our hiding place, is this our last embrace
آیا غریبه ها خلوتگاه ما را می یابند؟ این آخرین هم آغوشی ما خواهد بود؟