لیریکس

وبلاگ ترجمه ی ترانه های برتر انگلیسی

لیریکس

وبلاگ ترجمه ی ترانه های برتر انگلیسی

لیریکس

در این وبلاگ ترجمه های خودم رو از قطعات زیبایی که شنیدم میذارم.
در صورت کپی، منبع رو ذکر کنید.

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

۴ مطلب در فروردين ۱۳۹۴ ثبت شده است

Muse - Starlight

Starlight
نور ستاره


Far away
دوردستها...

This ship is taking me far away
این کشتی مرا به دور دستها می برد

Far away from my memories
Of the people who care if I live or die
دور از خاطرات کسانی که به زنده یا مرده بودن من اهمیت می دهند

Taylor Swift - The Best Day

The Best Day
بهترین روز


I'm five years old
پنج سالم است
It's getting cold
هوا دارد سرد میشود
I've got my big coat on
یک کت بزرگ تر از خودم به تن دارم

Fleetwood Mac - Oh Daddy

Oh Daddy
اوه پدر


Oh Daddy
اوه پدر
You know you make me cry
میدانی ، تو مرا به گریه می اندازی
How can you love me
چگونه میتوانی مرا دوست داشته باشی
I don't understand why
من نمیتوانم بفهمم

Fleetwood Mac - Songbird

Songbird
نغمه سرا


For you there'll be no more crying
برای تو، دیگر گریـه ای نخواهد بود
For you the sun will be shining
برای تو خورشید خواهد درخشید
And I feel that when I'm with you
و من حس میکنم وقتی که با تو هستم
It's alright I know it's right
همه چیز خوب است.